Autèntics.cat – Xavier Pirla

Xavier Pirla és un enginyer que quan va descobrir la PNL, és a dir, la Programació NeuroLingüística, va decidir canviar d’orientació professional i centrar-se en aquesta disciplina nascuda als Estats Units fa 40 anys.   [qbutton size="" style="" text="veure el programa" icon_pack="" fa_icon="" fe_icon="" icon_color="" link="http://www.elpuntavui.tv/video/222110227.html" target="_blank"...

0