MIGUEL ERRASTI “Només un 54 % d’empreses tenen web”

“Un 55 % de micropimes disposen de connexió a internet i només el 21% tenen web”
Vostè afirma que la Web 2.0 és una actitud i no una tecnologia.

Exacte. Les eines de social media no han comportat una revolució tecnològica, són els usuaris, i la seva maduresa en l’ús de la xarxa. La gent n’ha après progressivament l’ús i han aprofitat aquesta oportunitat. La xarxa sempre ha estat social i un marc d’intercanvi d’informació, però el moment actual és un veritable moviment global.

 

Piulada seva: “El sector d’internet aportarà 63.000 milions d’euros al PIB el 2015”. Els aturats haurien de buscar feina a internet?

 

El sector TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) creix i s’apunta com un dels sectors amb més vigor. La gent ha de tenir interès a formar-se en aquest camp, els farà professionals més competitius i és innegable que l’economia digital està oferint una oportunitat assequible, perquè els aturats promoguin l’autoocupació.

 

I dirigeix vostè l’Associació Nacional d’Empreses d’Internet creada el 2001.

 

ANEI neix per gestionar la maduresa de les empreses que exploten la xarxa com a vehicle per als seus negocis. Ja compta amb 495 empreses associades, de les quals un 17% són catalanes.

 

Què necessita algú per muntar una empresa de comerç electrònic?

 

Per començar, internet és interessant, fins i tot, si s’opta inicialment per un servei limitat de catàleg de productes, com a fase prèvia a la botiga en línia, ja que la recerca del consumidor sobre productes i preus es fa de manera aclaparant a la xarxa. I és important conèixer-ne, evidentment, la legislació específica.

 

Quin tractament fiscal reben les operacions de comerç electrònic?

 

ANEI ha defensat conceptes que finalment s’han anat imposant, com el principi de la neutralitat fiscal, on la càrrega fiscal sobre béns intangibles no havia de ser diferent als mateixos béns en la seva versió física. Un tema que, per exemple, va afectar negativament durant diversos anys el llibre digital (e-book) contra el llibre en paper. Avui en dia estem centrats a millorar les deduccions fiscals per inversió en I+D+i com a mesura de suport per fomentar la innovació, especialment per a l’accés pràctic de les pimes (petites i mitjanes empreses).

 

On creu que hi ha més coses a resoldre?

 

ANEI ha participat activament en els debats sobre qüestions reguladores. Des de la llei de serveis de la societat d’informació, la llei orgànica de protecció de dades, passant per la defensa de la inclusió de la publicitat institucional a la xarxa (en igualtat de condicions que en els altres suports), la recent llei Sinde, el cànon o la neutralitat a la xarxa –aquesta darrera qüestió s’endevina com la propera polèmica que agitarà el sector.

 

Però es demana un cert control.

 

Bé, sí, però una excessiva normativa podria contribuir de manera perversa al fet que el país perdi el tren del segle XXI. És clar que internet no pot ser territori lliure de lleis, però el legislador no ha d’oblidar que l’economia del coneixement és multidimensional i que algunes receptes que es podrien barrejar per limitar la participació civil en el debat de la xarxa podrien tenir greus conseqüències en les activitats econòmiques.

 

Les tecnologies han canviat el món en pocs anys. Quins sectors es veuran més beneficiats?

 

El desenvolupament d’aplicacions mòbils que trauran partit de les capacitats de connectivitat, geolocalització, pagament [tecnologia NFC] dels telèfons intel·ligents i altres dispositius mòbils, especialment les tablets, amb un increment espectacular de dispositius amb sistema Android; la virtualització, la computació en el núvol, sense oblidar les xarxes socials, que continuaran expandint-se, no només en números, sinó en àmbits tant personals com professionals.

 

I quins seran els reptes?

 

L’esfera de la privacitat i satisfer la demanda de cobertura per l’augment del tràfic de dades en mobilitat.

 

Què hauríem d’aprendre d’Estats Units en aquest sentit?

 

La seva comprensió i ús d’aquest mitjà. Només, a l’Estat espanyol, tenen pàgina web un 54% d’empreses. Si gairebé el 95% del total d’empreses són micropimes (disposen de deu empleats o menys), només un 55% disposen de connexió a internet i només el 21%, de web. Som un país de pimes i micropimes i en aquest camp queda molt camí per aplicar les TIC de manera que enfortim la seva productivitat, competitivitat i internacionalització. Als EUA el 44% de les pimes, ja fan servir eines de social media, aquí hem de lluitar encara perquè es connectin i n’entenguin els avantatges.

a la vida real

De Barcelona, però viu a Madrid. És el president de l’Associació d’Empreses d’Internet de l’Estat espanyol, ANEI. Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. MBA Honoris causa per l’Escola Europea de Negocis. Diu: “Internet és una forma de vida i les tecnologies han canviat el món d’una forma inimaginable ara fa 15 anys”.

De la digit@l…

 

# El trobem a Twitter, Facebook i Linkedin.

 

ENTREVISTA

No Comments

Post a Comment