SERGIO TALAREWITZ “Crec en una TDT mixta”

Sergio Talarewitz és el president de la Comissió de Ràdio i Televisió Digital Foto: AVUI.

 

“El nostre objectiu és avançar en l’alta definició, la TDT de pagament i la ràdio digital”

Sergio Talarewitz aposta per un sistema de TDT mixt: amb un paquet de canals en obert, finançats per publicitat tradicional; un altre en alta definició amb continguts més temàtics, finançats amb publicitat més específica, i un paquet de canals més de pagament, finançats pels abonats. Diu que el cas de la televisió de pagament funciona molt bé a països nòrdics i altres, com Itàlia.

 

Vostè és el president de la Comissió de Ràdio i Televisió Digital. Cap on va el model de la TDT?

 

Crec que va cap a un model de concentració de canals, en què imperi la qualitat dels continguts i del senyal en detriment de la quantitat de canals. Hem de concentrar-nos a aprofitar al màxim l’ample de banda de cada difusor amb continguts generalistes i Premium, i amb una oferta gratuïta i de pagament.

 

Es va pensar malament a l’hora d’implantar-la?

 

No, tot aquest procés està ben pensat. Requereix d’alguns canvis, que encara que són incòmodes, faran que els usuaris gaudeixin de la màxima qualitat possible en tot moment i que l’espectre radioelèctric s’optimitzi per donar altres usos.

 

Com a representant dels fabricants de ràdio i televisió davant de les administracions públiques, què els aconsella?

 

Que aprovin d’una vegada un òrgan regulador, que ens permeti a la indústria tenir un interlocutor, que reguli les seves activitats i que dinamitzi el sector forçant continguts de qualitat en tots els canals, alta definició i donant suport als canals de pagament per poder implantar una plataforma necessària per a tots els agents implicats.

 

Però en termes de publicitat, el pastís és massa gran. És viable?

 

El pastís no permet la subsistència de tants canals per mitjà de la publicitat tradicional, hi ha d’haver d’una banda un procés de concentració dels mateixos, i de l’altra la recerca de models de finançament alternatius com per exemple, la TDT de pagament. Jo hi crec.

 

Però amb la crisi la gent no vol pagar per veure televisió. Què els diu?

 

Amb la crisi actual la gent passa més temps a casa i oferir-los continguts Premium a un mòdic preu (de menys de 20 euros) incrementa la satisfacció de la principal activitat d’oci de la llar, que és aquesta. La TV necessita d’un finançament i aquesta és una bona manera de permetre’ls que els continguts que ofereixin siguin de la màxima qualitat.

 

Quin model de TV europea hauríem de mirar per anar bé?

 

Sota el meu punt de vista, l’anglesa funciona molt bé, però la televisió italiana s’aproxima més al nostre tipus d’usuari.

 

Amb internet a la televisió, els usuaris quants canals arribaran a veure?

 

Veurem infinits canals, però no es tracta de veure canals, sinó continguts. Els canals ja estan configurats i del que es tractarà és de crear els nostres propis canals amb aquells continguts que ens agraden i els que ens interessen realment.

 

I en el tema de la ràdio, el Ministeri d’Indústria acaba de crear un pla per impulsar la implantació de la ràdio digital. El gran avantatge seria l’emissió a través d’un únic dial, sense necessitat d’haver de canviar segons les ciutats o poblacions. Com funcionaria exactament?

 

La qualitat serà millor i ens permetrà tenir una freqüència única en els nostres trajectes. Aquí, en aquest tema, però, tenim molt a fer encara, ja que cal establir un model clar sense fer marxa enrere, i que reconegui els grans beneficis que tindria la ràdio digital.

 

El Ministeri d’Indústria apunta que el sector de l’automòbil pugui ser un aliat clau en el desplegament d’aquesta tecnologia (cotxes amb sistemes de sintonització de ràdio digital). Com seria la seva implantació?

 

Sense cap dubte, el cotxe és un dels llocs on més ràdio s’escolta i per això òbviament la indústria compta amb aquest sector com a element dinamitzador. És tan senzill com fer veure als fabricants les bondats d’incorporar ràdios digitals en els seus cotxes perquè la base instal·lada es desenvolupi al més aviat possible i, amb això, la inversió es mantingui de manera constant per part de tots els implicats.

 

I amb les xarxes socials a la TV, com ho veu vostè?

 

En el moment de connexió de la TV i internet, les possibilitats de comentar amb les nostres xarxes socials són moltes i infinites, això permetrà que hi hagi més interactivitat i que els generadors de continguts tinguin una interpretació més bona i millor del resultat del seu treball.

 

A la vida real

És llicenciat en màrqueting i gestió empresarial i té un màster en desenvolupament directiu general per la Universitat d’Alcalá de Henares. És el president de la Comissió de Ràdio i Televisió Digital, on representa la indústria de fabricants d’equips de ràdio i televisió. És vicepresident de la Comissió d’Electrònica de Consum d’AMETIC.

De la vida digit@l…

Només participa a la xarxa social de Linkedin.

No té Facebook ni Twitter, diu, per manca de temps.

Sense comentaris

Postejar un comentari